Trigalight - trytowa metoda podświetlania w zegarkach traser

Do każdego zegarka GRATIS do wyboru. Butla turystyczna SIGG, nożyk/brelok KERSHAW lub brelok TRIGALIGHT.

 
 

trigalight®


Światło zawsze fascynowało człowieka. Daje ono poczucie bezpieczeństwa, wskazuje drogę, pomaga w orientacji przestrzennej. Największym problemem dla ludzkości było ujarzmienie go i zatrzymanie na jak najdłuższy czas. Był to warunek konieczny do powstania i rozwoju wielu cywilizacji.

Proces „ujarzmiania” światła jest dalej aktualny. Obecnie jednak wyzwaniem jest produkcja światła przy użyciu jak najmniejszej dawki energii. Jednym z pionierów w tej materii jest szwajcarska firma mb microtec, twórca rewolucyjnej technologii trigalight®.

Czym jest trigalight®?

trigalight® to samowystarczalne źródło światła, niewymagające do jego produkcji oraz utrzymania żadnych dodatkowych źródeł energii. Technologia ta określana jest też jako GTLS - Gas Tritium Light Sources.


Jak to możliwe?

Proces produkcji jest bardzo zaawansowany technologicznie, ale postaramy się go przybliżyć w kilku punktach:

1. Pierwszym krokiem jest uformowanie szklanych rurek do wymaganej średnicy oraz długości. Najcieńsze rurki w zegarkach traser® potrafią mieć wewnętrzny przekrój wielkości 0,1 mm, odpowiadający średnicy ludzkiego włosa.

2. Wnętrze rurki powleka się specjalnym luminoforem. Kolor tego luminoforu może być dowolny, ale najbardziej czytelny i najczęściej spotykanym jest jasny odcień zieleni.

3. Do środka rurek wpompowywany jest, pod odpowiednim ciśnieniem, trzeci izotop wodoru, czyli gaz zwany trytem.

4. By gaz nie ulatniał się ze środka, rury są następne przycinane oraz uszczelniane za pomącą wiązek lasera.

5. Teraz każda przycięta i uszczelniona rurka musi przyjść rygorystyczną kontrolę jakości.

6. Po zakończeniu procesu rurki trigalight® są gotowe do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu, jak choćby zegarmistrzowskim, militarnym czy w inżynierii lotniczej.

Jak wygląda proces produkcji trigalight®?

Zobacz video o mb-microtec - manufakturze samowystarczalnego źródła światła trigalight® oraz producenta szwajcarskiej marki zegarków traser®

Rewolucja GTLS w zegarkach!

Wszystkie zegarki marki traser® wykorzystują technologię trigalight® jako najdoskonalszego źródła światła stosowanego w przemyśle zegarkowym.

Technologia GTLS jest wymagana przez wojskowe standardy jakościowe MIL jako niezbędny element przy zegarkach taktycznych, wykorzystywanych przez wojsko.

Jedynym dostawcą technologii GTLS do przemysłu zegarkowego jest firma mb microtec, właściciel marki traser® – najbardziej rozpoznawalnej taktycznej marki zegarkowej na świecie. Dlatego każdy zegarek zawierający rurki trytu, musi posiadać oznakowanie na deklu, że dostawcą technologii GTLS jest mb microtec. Nawet jeśli producentem zegarka jest inna marka niż traser®.

Dlaczego trigalight®?

Tryt okiem naukowca

Tryt został odkryty w 1934 roku przez noblistę Ernesta Rutheforda, Paula Hartecka oraz Marka Oliphanta. Oznacza się go jako „H3” (trzeci izotop wodoru) lub literą „T”.

Oznakowanie T25 lub T100 na zegarkach wyposażonych w technologię GTLS oznacza stopień promieniowania i mierzony w jednostkach zwanych milicurie (mCi) lub gigabacquerel (GBq). Przy czym 1 Gbq = 27 mCi. Tak więc zawartość gazu, na zegarkach z oznakowaniem T25, posiada moc promieniowania rzędu 25 mCi lub 0,925 Gbq a w modelach z oznakowaniem T100 ma siłę promieniowania rzędu 100 mCi lub 3,7 Gbq.

Wyliczono, że tryt zaczyna się połowicznie rozpadać po okresie 12,33 lat. W wyniku tego rozpadu wytwarzany jest hel.

Tryt wykorzystywany jest z powodzeniem przy badaniu mechanizmów reakcji chemicznych jak i przy analizowaniu wieku danych przedmiotów jako wskaźnik izotopowy.


Kolor ma znaczenie

Wprawdzie rurki wykorzystywane przy produkcji technologii GTLS można barwić w dowolnym kolorze, to jednak zwykło się używać tylko kilku barw przy produkcji zegarków.

Warto wiedzieć, że każdy z kolorów ma inny poziom widoczności przez ludzkie oko. I tak, jeśli kolor jasnozielony będzie miał 100% widoczność to dla koloru białego ten współczynnik wyniesie 60% a dla koloru niebieskiego zaledwie 15%.


Bezpieczeństwo

Tryt jest gazem radioaktywnym, dlatego fakt ten może wywoływać obawy co do bezpieczeństwa dla zdrowia. Natomiast technologia trigalight® jest całkowicie bezpiecznym i nieingerencyjnym rozwiązaniem dla życia człowieka. Oto kilka faktów, o których warto pamiętać:

Cały czas narażeni jesteśmy na różnego rodzaju promieniowania. Podlegamy ich działaniu czy tego chcemy, czy nie. Naturalnym źródłem promieniowania jest słońce, dlatego też od warunków geograficznych zależy jaką dawkę promieniowania przyjmujemy. Im większe dzienne nasłonecznienie lub wyższa wysokość n.p.m., tym bardziej wzrasta możliwość napromieniowania.

Mało tego, spożywając niektóre produkty także dostarczamy organizmowi pewnej dawki promieniowania. Największym generatorem promieniowania jest działalność człowieka. Podróże samolotem, palenie papierosów, emisja gazów cieplarnianych, czy promienie rentgenowskie wykorzystywane w medycynie mają kilkaset a nawet kilka tysięcy większą radioaktywność niż wcześniej wymienione czynniki naturalne.

Obok tabela, która pomoże w porównaniu wybranych sytuacji i ich właściwości promieniotwórczych.