Serwis zegarków traser oraz warunki gwarancji

Do każdego zegarka GRATIS do wyboru. Butla turystyczna SIGG, nożyk/brelok KERSHAW lub brelok TRIGALIGHT.

 
 

2 i 4 lata gwarancji – co obejmują?


Państwa zegarek traser® jest objęty gwarancją międzynarodową przez mb-microtec Ltd. na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu na warunkach określonych poniższą gwarancją.
Dodatkowo, zegarki kupione na terenie Polski w autoryzowanym punkcie sprzedaży marki traser®, zostały objęte przez PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński S.C. gwarancją na mechanizm w wymiarze 48 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja trasera obejmuje

materiały i wady produkcyjne, istniejące w momencie dostawy zakupionego zegarka traser®. Gwarancja znajduje zastosowanie jeśli zostanie wystawiona karta gwarancyjna, zawierająca datę zakupu zegarka, referencję oraz numer seryjny produktu oraz opieczętowana zostanie pieczęcią oficjalnego punktu sprzedaży zegarków marki traser®.

W okresie gwarancyjnym oraz poprzez przedstawienie ważnej karty gwarancyjnej, będziesz miał\a prawo do bezpłatnego usunięcia wad, które obejmują warunki gwarancji.

W razie gdy naprawa nie będzie możliwa i nie jest wykonalnym przywrócenie zegarka traser® do stanu używalności, mb-microtec Ltd. gwarantuje zastąpienie go przez zegarek traser® - identyczny lub o podobnej charakterystyce i zbliżonych parametrach. Zamieniony zegarek objęty jest gwarancją na okres 24 miesięcy od daty dokonania wymiany zegarka.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

żywotności baterii;
normalnego zużycia i procesów starzenia się materiałów (np.: zarysowane szkło, zmiana koloru i/lub materiału niemetalicznego, jak: paski skórzane, paski tekstylne typu NATO, paski kauczukowe;
wszelkich uszkodzeń jakiejkolwiek części zegarka, wynikających z nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, wypadków losowych lub w wyniku celowego działania na szkodę zegarka, jak również nieprzestrzeganie zasad prawidłowego użytkowania zegarka marki traser®;
szkód pośrednich lub wtórnych dowolnego rodzaju będące skutkiem np.: zużycia, niefachowej naprawy, wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części;
szkód powstałych w wyniku obsługi serwisowej przez nieautoryzowane punkty marki traser® (np.: wymiana baterii, naprawy serwisowe) lub poza serwisem głównym.

Wszelkie dalsze roszczenia wobec mb-microtec Ltd. np. za szkody dodatkowe do wyżej opisanej gwarancji jest wyraźnie wykluczone za wyjątkiem obowiązujących praw należnych kupującemu względem producenta, określanych właściwymi ustawami.

Serwis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jak każdy precyzyjny przyrząd zegarek musi być regularnie serwisowany, aby zapewnić optymalną pracę. Zgodnie z ogólną zasadą zalecamy sprawdzanie zegarka co 3-4 lata a autoryzowanym centrum serwisowym marki traser®, wskazanym przez producenta lub dystrybutora marki w danym kraju. Należy jednak pamiętać, że w zależności od klimatu i warunków użytkowania zegarka, może być wymagany krótszy okres przeglądu serwisowego. Aby skorzystać z najwyższych standardów obsługi i utrzymać opiekę gwarancyjną nad zegarkiem, prosimy zawsze korzystać z usług autoryzowanych sprzedawców lub centrów serwisowym marki traser®.

Standardy jakości

Serwisy klienta prowadzone przez mb-microtec Ltd oraz PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński S.C. zapewniają optymalną i właściwą opiekę nad zegarkami traser®.

Jeśli Państwa zegarek wymaga opieki serwisowej, tylko oficjalni dystrybutorzy marki traser® lub autoryzowane punkty serwisowe (wymienione na stronie www.traser.com/store-locator) mogą zagwarantować standardy obsługi wymagane przez mb-microtec Ltd.

Punkty przyjęć serwisowych:

Zegarki do serwisu można przekazywać w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży marki traser® (lista punktów znajduje się pod poniższym linkiem...) lub wysyłając na adres dystrybutora:

PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński S.C.
Stanisław Dolny 350
34-130 Kalwaria Zebrzydowska