Regulamin - Traser ® taktyczne zegarki szwajcarskie

Do każdego zegarka GRATIS do wyboru. Butla turystyczna SIGG, nożyk/brelok KERSHAW lub brelok TRIGALIGHT.

Regulamin zbiórki CEL: COVID-19

Cel zbiórki

Celem zbiórki jest przekazanie środków na doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny do walki z COVID-19 sprzęt. Głównym organizatorem zbiórki jest Fundacja Siepomaga.

Zasady zbiórki

PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna przekaże 50 zł brutto z każdego zegarka marki traser®, sprzedanego klientowi detalicznemu (końcowemu).

Transakcja musi odbyć się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostać przeprowadzona przez Autoryzowanego Sprzedawcę Detalicznego, kórych lista znajduje się na stronie internetowej www.traser.com.pl/gdzie-kupic/.

Autoryzowany Sprzedawca Detaliczny deklaruje przekazanie dodatkowej kwoty w wysokości 50 zł brutto, od każdej sprzedanej sztuki zegarka marki traser® sprzedanej na terenie własnej działalności lub poprzez własną platformę internetową.

PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna po zsumowaniu kwoty deklarowanej ze sprzedaży zegarka marki traser® końcowemu klientowi detalicznemu tj. 50 zł brutto, z kwotą deklarowaną przez Autoryzowanego Sprzedawcę Detalicznego tj. 50 zł brutto, przekaże fundacji siepomaga, kwotę 100 zł brutto od każdej sprzedanej sztuki.

PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna, rozliczy się z Autoryzwanym Sprzedawcą Detalicznym, zgodnie z ustaleniami, na które wyraziły zgodę obie strony tj. doliczenie 50 zł brutto od każdej sprzedanej sztuki zegarka marki traser® w czasie trwania akcji CEL:COVID-19, do najbliższej faktury zamówienia zegarków marki traser® u dystrybutora tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna.

Strony deklarują, że są aktywnymi płatnikami VAT.

Przekazanie środków

PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna, przekaże środki pozyskane ze zbiórki, na konto fundacji siepomaga najpóźniej do 14 dni roboczych od zgłoszenia dokonanych sprzedaży przez Autoryzowane Punkty Sprzedażowe.

Czas trwania

Zbiórka rozpoczyna się z dniem 03.04.2020 i trwała będzie do odwołania.

Jeżeli, w trakcie zbiórki organizowanej przez dystrybutora marki traser® tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna, zbiórka na doposażenie środków medycznych w niezbędny do walki sprzęt, której głównym organizatorem jest Fundacja Siepomaga, zostanie przerwana, zebrane środki zostaną przekazane na inny cel majacy charakter charytatywny, który uzgodniony zostanie z fundacją.

Zasady wymiany/zwrotu zegarków marki traser®

W związku z wyjątkową sytuacją PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna, chcąc przyspieszyć przekazanie środków ze sprzedaży zegarków marki traser®, informuje, że czas na wymianę wspomnianych produktów bądź zwrotu, wynosił będzie 14 dni, a Autoryzowany Sprzedawca Detaliczny, akceptuje i wyraża zgodę na wspomnianą zmianę w swoim wewnętrznym regulaminie.

Dystrybutor zegarków marki traser® tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna wraz z Autoryzowanym Sprzedawcą Detalicznym, zastrzega sobie możliwość nieprzekazania łącznej kwoty 100 zł brutto od sprzedanego zegarka marki traser®, na konto fundacji siepomaga, jeżeli klient końcowy podejmie decyzje o całkowitym zwrocie produktu, w czasie ustalonym jak wyżej, tj. W terminie 14 dni od chwili zakupu.

Informacje dodatkowe dla uczestnika zbiórki (klienta końcowego)

Akceptując regulamin, wyrażasz zgodę na kontakt drogą mailową, ze strony przedstawiciela firmy PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna, w celu przekazania materiałów związanych ze zbiórką CEL: COVID-19.

PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński Spółka Cywilna drogą mailową przekaże certyfikat, oraz cegiełkę w formie graficznej, którą kupujący może udostępnić na własnych kanałach społecznościowych.